Kafir.

Orang yang mati kafir akan masok neraka.

Sunday, September 8, 2013

Taat.

Apabila berlaku hari kiamat itu, Tiada sesiapapun yang dapat mendustakan kejadiannya. Kejadian hari kiamat itu merendahkan (golongan yang ingkar), dan meninggikan (golongan yang taat).

No comments:

Post a Comment